ZMLUVNÉ POISTENIE


Dôvera zdravotná poisťovňa
Poskytuje úhradu celého spektra výkonov v jednodňovej gynekologickej starostlivosti v bezlimitnom prostredí
Všeobecná zdravotná poisťovňa
VšZP neuhrádza svojim poistencom žiadne výkony, bez udania dôvodu nepredĺžila s našim zariadením zmluvu.
Union zdravotná poisťovňa
Poskytuje úhradu celého spektra výkonov v jednodňovej gynekologickej starostlivosti v limitnom prostredí