ZMLUVNÉ POISTENIE


Dôvera zdravotná poisťovňa
Poskytuje úhradu celého spektra výkonov v jednodňovej gynekologickej starostlivosti v bezlimitnom prostredí
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Hradí len úzke spektrum výkonov/ revízia dutiny maternice, konizácia krčka, excízia vulvy/ v limitnom prostredí
Union zdravotná poisťovňa
Poskytuje úhradu celého spektra výkonov v jednodňovej gynekologickej starostlivosti v limitnom prostredí