Gynops, s.r.o. je zariadenie na poskytovanie jednodňovej operačnej starostlivosti v odbore gynekológia, ktoré pracuje na základe povolenia TSK.
V našom zariadení poskytujeme služby v príjemnom a diskrétnom prostredí rekonštruovaných priestorov nemocnice Zdravie Púchov.
Zdravotnú starostlivosť poskytuje erudovaný personál, ktorý tvoria traja gynekológovia s atestáciou, jeden anesteziológ, ženská sestra, anesteziologická sestra a inštrumentárka. /vzdelávacie aktivity, certifikáty/.
Zdravotnú starostlivosť poskytujeme na úhradu poisťovne na konkrétne výkony /zmluvné poisťovne/, alebo na priamu platbu /zoznam výkonov/.