PERSONÁLNE OBSADENIE

Lekári:
MUDr. Ľuboš Ďurkech, gynekológ-pôrodník, vedúci lekár JAS,
MUDr. Ľuboš Mičko, gynekológ-pôrodník
MUDr. Ctirad Mokráš, gynekológ-pôrodník
MUDr. Anton Ďurkech, gynekológ- pôrodník
MUDr. Zuzana Ďurkechová, gynekológ-pôrodník
MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák, anesteziológ

SZP:
Andrea Pilarčíková, ženská sestra
Mariana Brtišová, inštrumentárka
Zuzana Krajčovičová, zdravotná sestra
Lenka Hrobská, anesteziologická sestra