CENNÍK VÝKONOV JAS GYNOPS, s.r.o., Púchov

Názov výkonu

Cena výkonu

8610/napr. pri dg.N80,N82,N83,N87/
Gynekologické vyšetrenie v narkóze

230 €

8600 /N73,N80,N82,N92,N95/
Dilatácia a kyretáž

262 €

8611 /N86,N87/
Konizácia cervixu

230 €

8612/N76,N90/
Excízia vulvy

230 €

8613/N75/
Operácia cýst glandulae vestibularis

262 €

8616/N70,N83,25/
Punkcia ovariálnej cysty

230 €

8606/N89/
Excízia zo steny pošvy na histológiu

230 €

8630/N81/
Colpoperineoplastica

262 €

8631/N39/
Uretrálna suspenzia /TOT suburetr. Páska/

262 €

8607/OO4/
Umelé prerušenie tehotenstva

249 €

Plastika hypertrofie malých pyskov ohanbia

262 €

Dyscízia fibrózneho hymenu

230 €

V cene je zahrnuté vyšetrenie pred plánovanou operáciou a po operácii operatérom v zariadení JAS, náklady na anestézu, materiálne náklady, mzdové náklady, prevádzkové náklady zariadenia a minimálny zisk.

Vypracoval: MUDr. Ľuboš Ďurkech